Čepice  

Na Čepickém mostě již stojí socha sv. Jana Nepomuckého | ŠumavaNet.CZ

Socha vodáckého patrona sv.Jana Nepomuckého byla osazena na Čepickém mostě. Jedná se o největší skleněnou plastiku tohoto světce na světě. Zobrazení svatého je navíc jako jediné v historii oboustranně inverzní, tak aby jej viděli nejen procházející po mostě, ale i vodáci proplouvající po řece. Čepické soše patrona České země požehnala jeho excelence arcibiskup pražský Dominik Duka, primas český, při Svatojánských Navalis v Praze v květnu letošního roku. Skleněný reliéf je přilepen na dvoucentimetrovém kaleném sklu, které je zasazeno v ostění jež je vytesáno ze slatinské žuly. Čerstvě nainstalovanou sochu si přijel prohlédnout nepomucký vikář Stanislav Holý, rábský starosta i nejstarší občan Čepic pan Klásek. Zastavili se u ní také starostové měst spadajících do „Otavské plavby“, tedy starostové: Sušic, Horažďovic, Strakonic a Písku. Zbývá ještě vyrobit pozlacenou svatozář, palmovou ratolest, hvězdičky, vytvořit a odlít návrh nápisu a realizovat osvětlení. Socha proto bude ještě zakryta.

Naplňuje mne hrdostí, že mohu konstatovat, že je možné uzavřít nákup hvězdiček, neboť předpokládaných padesát dárcovských hvězdiček je již obsazeno. Dovolte proto, abych co nejsrdečněji poděkoval, všem dárcům i partnerům. Bez vaší podpory by socha nevznikla! Velmi si vaší pomoci považujeme.

Předpokládané slavnostní odkrytí sochy je plánováno až po úplném dokončení. Sobota 12. května 2012, tedy téměř předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, se jeví jako příležitost nejvhodnější.