Elektrárna-Mlýn Miňovských

Česko-německé středisko environmentální výchovy vybuduje do jara 2013 v bývalém mlýně v Horažďovicích Plzeňský kraj. Bude určeno pro střední i základní školy, občanská i zájmová sdružení z regionu i bavorské Horní Falce. Investici za 40 miliónů korun podpoří přeshraniční program Cíl 3, řekl zástupce hejtmana Ivo Grüner (ČSSD). Podle něj bude toto pobytové centrum ekologické výchovy první v ČR.
„EU schválila dotaci 1,3 miliónu eur (zhruba 33 miliónů Kč). Dodavatele stavby začneme hledat ihned elektronickou aukcí, aby soutěž byla naprosto transparentní a mohlo se do ní přihlásit co nejvíce uchazečů. Do poloviny roku by měl být znám. Začneme zhruba v září a do jara 2013 bychom to chtěli mít určitě hotové,“ dodal Grüner.
Kapacita bude 40 až 45 dětí včetně ubytování a jídelny. Polovina aktivit musí být českých a druhá německých.
„Nemusí to být jen pro školy, ale také pro různá zájmová sdružení a občanské iniciativy, abychom to měli nějak slušně využité,“ uvedl zástupce hejtmana. Výuka ekologie a přírodovědy přímo v terénu v kraji zatím není k dispozici.
V areálu a budově, kterou zmiňují historické prameny už v roce 1370 a mlela se tam dokonce zlatonosná ruda, budou mladí poznávat zlatonosnou Otavu, která místem protéká.

Dozvědí se, jací živočichové tam žili dříve a jací se vyskytují nyní, seznámí se s využíváním energie z alternativních zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, fotovoltaické články a malá vodní elektrárna, která v objektu byla už v 19. století. Děti a studenti také získají povědomí o nakládání s odpady a jejich využití. Středisko dále ukáže rýžování zlata a perlorodky, které byly v řece Otavě popsány už v 16. století.

Objekt je na atraktivním pozemku poloostrova u řeky. Historickou stavbu v havarijním stavu, která není památkově chráněná, koupilo před čtyřmi lety za 2,5 milionu korun minulé vedení Plzeňského kraje pro krajskou Galerii Klatovy/Klenová. ČSSD po nástupu koupi kritizovala a odmítla v domě v záplavovém území umístit výtvarná díla.

Původně městský mlýn, který sloužil také na mletí vápence, byl v polovině minulého století určen k demolici. Nakonec ho koupil soukromník na penzion a koncem minulého století tam provedl opravy. Po opuštění záměru prodal nemovitosti krajské galerii.