PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

V sobotu 10.listopadu proběhlo v našem městě podzimní setkání turistů Plzeňského kraje.Akce se konala pod záštitou mésta a pořádal ji místní odbor Klubu českých turistů společně s odborem Divadlo Plzeň.Jedná se o vyvrcholení turistické sezony a každoročně se jí zúčastní stovky turistů z celého kraje. Nejinak to bylo i letos.Uvítali jsme u nás bezmála 400 účastníků,pro které byly připraveny čtyři různě dlouhé pěší trasy v okolí města.Centrum všeho dění byl kult.dům,kde byl start a cíl pochodu,občerstvení a v 13.hod.proběhlo slavnostní zahájení a poté kulturní program s živou hudbou.Akci zahájil předseda oblastního výboru KČT pan Josef Sýkora a všechny pozdravil starosta města pan Michael Forman.Během programu předal předseda oblasti ocenění nejaktivnějším turistům za jejich celoroční práci.Z našeho odboru byli vybráni p.Saláková,Hoznedlová Šimonová a Siegerová.V rámci akce proběhl na místním hřbitově pietní akt,jako vzpomínka na p.Františka Mosera, zdejšího rodáka a velkého propagátora turistiky.Od 12.do 17.hod.vyhrávala v KD k tanci a poslechu místní muzika A-trio.

Pořadatelé srdečně děkují MÚ Horažďovice za významnou podporu této akce.Hlavně za poskytnutí kult. domu a za věnování propagačních materiálů a upomínkových předmětů.Vše bylo rozdáno účastníkům a hlavně propisky měly velký úspěch.Dále děkujeme personálu KD za bezvadný servis a muzikantům za vytvoření dobré nálady.Za občerstvení na Práchni děkujeme personálu rest.ve Vekých Hydčicích.

Za pořadatele Jitka Moserová a Jiří Zich