Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě,pod jednotnou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency.(pro případ záchrany) Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Např. - ICE - Novák
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1,ICE2,ICE3 atd.
Pošlete prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka nalezla celosvětové uplatnění.

-----------------------------------------------------------------------

<<Návštěvní řád Národního parku Šumava>>

____________________________________________________________________________________________

Projekt Plzeňských 2015

Na poradě předsedů v sobotu 20. listopadu byl v rámci programu představen projekt Plzeňských 2015 kilometrů, kterým chce oblast podpořit aktivity směřující k akci Plzeň - město kultury 2015. Pro ty, kteří nebyli přítomni, je více napsáno v přiloženém letáku, který je i v Kalendáři akcí pro rok 2011.
Na této poradě byly rozšířeny podmínky záznamníku i o veřejně přístupné klubové aktivity - hlavně vycházky. Ovšem takové, na které je veřejnost prostřednictvím alespoň venkovní nástěnky nebo odborových webových stránek zvána.
V současné době zjišťujeme zájem zapojení jednotlivých odborů. Přímo na poradě se k projektu přihlásily 3 odbory. Protože se pro odbory bude vyrábět speciální potvrzovací razítko, potřebujeme zjistit váš zájem o zapojení. Prosím o nahlášení do 15. prosince jako nejzazšího termínu, ale raději dříve.
Zisk z prodeje záznamníků - 20,-Kč je ziskem odboru. Berte to jako takovou malou motivaci k zapojení odboru.
Zdraví Josef Sýkora, místopředseda OV KČT PK.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

·        Připomínáme všem odborům změnu účtu.

           Od 1.7.2010 je platný pouze nový účet oblasti č.:  237867155/0300.

 

 ·        Oblast má k dispozici v komisním prodeji knihu Přehrady Čech, Moravy a Slezska od autora PhDr. Jana Stráského za cenu 310,- Kč,  objednávky u předsedy oblasti či na e-mailu ovkct104@kct.cz. Knihy budou rovněž na Podzimním setkání 20.11. v Chodově

·        Mapové centrum v Martinské ulici nabízí slevy na nákup map ve výši 7% i na GPS

·        Znovu upozorňujeme, že dotace na dopravu ČD lze poskytnout pouze po předložení originálů dokladů o zaplacení. Ostatní pokyny směrnice zůstávají v platnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------